خدا درمان دردها

ای که  هم  دردی و هم   درمان  من        وی که هم جانی و هم جانان من 

دردم از حد رفت ، درمانی فرست            ای  دوای  درد  بی درمان  من

تا  به  کی سوزد دلم در آتشت                رحمی  آخر بر دل من ، جان من

آتش   عشقت سرا پایم گرفت                 سوخت خشک و تر زخان و مان من

روز اول  دین  و دل دادم زدست              تا  چه  آرد  بر  سرم  پایان  من

راز   خود هرچند پنهان داشتم                فاش کرد این دیده‌ی گریان من

/ 0 نظر / 20 بازدید