برنامه ریزی و نظم

روش برنامه ریزی و نظم                   

(الهی کیف اعزم و انت القاهر و کیف لا اعزم و انت الآمر)

1-      برنامه ریزی برای راحتی کار است ما بنده وظیفه ایم نه برنامه ، هنگام تزاحم برنامه ها به مسایل مهم تر اهمیت داده شود

2-      هر کس در زندگی روز مره اش نظم و برنامه نداشته باشد در معنویتش هم نظم ندارد و نتیجه نمی گیرد

3-      بی نظمی موجب از دست رفتن برنامه ها و دستورات است

4-      صبح برنامه ی صبح تا ظهر را مشخص کند و بعد از نماز عصر محاسبه کند که چه  قدر موفق بوده است

5-      زواید برنامه ها را یکجا و دفعتاَ نباید از مبتدی گرفت بلکه باید تدریجا مهار شود

6-      نفس نمی خواهد در چار چوب باشد . برنامه ریزی نفس را مهار می کند

7-      توجه داده شود که اگر نتوانستی نا امید نشو

8-      برخی از گناهان قلبی و .... ناشی از بی برنامگی و بی نظمی است

9-   نظم بزرگانی مثل حضرت امام و .... نباید ما را به اشتباه اندازد و از وظیفه محوری خارج شویم

10-   برنامه خوب دارای ویژگی های انعطاف پذیری، وظیفه محوری، طبیعی بودن، جامع نگری  ، تدریج ، استمرار و اهم و مهم است

11-   برنامه ای مختصر و همه جایی باید تعریف شود که مثل بتونه خلاء ها و بیکاری های روز مره بوسیله آن  پر و جبران شود( مثل مطالعه و .....)

12-   به برنامه ای که از دست رفته و انجام نشده نباید پرداخت ( پرداختن به امور گذشته ما را از وظایف فعلی باز ندارد) باید انسان ابن الوقت باشد و از پرداختن به امور گذشته و آینده بپرهیزد( ما مضی مضی و ماسیئتیک........ فاغتنم فرصة بین العدمین)

13-   در برخی از افراد خشک عصبی و .... باید برنامه ها از آن ها گرفته شود

14-   در برنامه ریزی باید زواید برنامه ها را از شخص گرفت . گاهی تعبدآنها به برنامه هایشان بیش از تعبدشان به استاد است

15-   برنامه ریزی باید بر طبیعی بر اساس برنامه های ثابت ریخته شود تا تلقی نگردد که برنامه ای اضافی بر دوشش آمده است و آثار منفی نسبت به خود و دیگران  پیدا شود

16-   برنامه ریزی در وهله ی اول برای استفاده بهترین از دنیایمان انجام میشود

17-   توجه شود که دلخوشی به برنامه ها موجب عجب و احساس کاذب پیشرفت می شود

/ 0 نظر / 21 بازدید