توحید و عشق

کی رفته‌ای زدل که تمنا کنم تو را                    کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را

غیبت نکرده‌ای که شوم طالب حضور          پنهان نگشته‌ای که هویدا کنم تو را

با صد هزار جلوه برون آمدی که من        با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

چشمم به صد مجاهده آیینه‌ساز شد      تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را

بالای خود در آینه‌ی چشم من ببین          تا با خبر زعالم بالا کنم تو را

مستانه کاش در حرم و دیر بگذری            تا قبله‌گاه مؤمن و ترسا کنم تو را

خواهم شبی نقاب ز رویت بر افکنم          خورشید کعبه، ماه کلیسا کنم تو را

گر افتد آن دو زلف چلیپا به چنگ من          چندین هزار سلسله در پا کنم تو را

طوبی و سدره گر به قیامت به من دهن        یک‌جا فدای قامت رعنا کنم تو را

زیبا شود به کارگه عشق کار من               هر گه نظر به صورت زیبا کنم تو را

رسوای عالمی شدم از شور عاشقی         ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را

با خیل غمزه گر به واثاقم گذر کنی              میر سپاه شاه صف‌آرا کنم تو را

جم دستگاه ناصردین شاه تاجور                کز خدمتش سکندر و دارا کنم تو را

شعرت ز نام شاه، فروغی شرف گرفت        زیبد که تاج تارک شعرا کنم تو را

/ 1 نظر / 17 بازدید
ملت بلاگ

سرويس وبلاگدهي ملت بلاگ براي ساخت وبلاگ رايگان فارسي براي حمايت از زبان شيرين پارسي در پهناي اينترنت پا به عرصه نهاد و اميد بتوان گامي هر چند کوچک براي اثر بخشي زبان پارسي در جهانيان انجام داد.